HomePitanjaKontakt

Prikaz suptilnih tijela u mitologiji starog Egipta

U ovome članku iznosim izuzetno tumačenje jednog papirusa staroegipatske kulture. Ovaj pisac daje objašnjenja za suptilnija tijela, ali koristi podjelu na 7 suptilnijih tijela. Kako ne bi došlo do zbrke kod cijenjenih čitatelja, budući da sam ja koristio hermetičnu podjelu na 4, ovdje ću navesti kratke korespondencije.

bullet  Materijalno tijelo – 1) i 2) u donjem tekstu
bullet  Astralno tijelo – 3) u donjem tekstu
bullet  Mentalno tijelo – 4) i 5) u donjem tekstu
bullet  Duhovno tijelo – 6) i 7) u donjem tekstu

Sada slijedi tekst direktno iz pera uvaženog majstora hermetizma:
"U cijelom Egiptu, a posebice u Tebi, postojala su jedan pokraj drugoga dva ekstrema: jedna egzoterijska religija za puk, koja je, ne otežavajući ljudima život, nudila sreću dobrima i propast lošima, te svećenička škola koja je bila posvećena svetom istraživanju. Doista zapanjuje da su u staroj zemlji Kem oba sustava uspijevala opstati rame uz rame tisućama godina na prihvatljiv način, vremenski usklađujući bezbroj nijansi i boja. Osim Ehnatonove «hereze», nije bilo većih sukoba, a čak je i taj bio kratkog vijeka.
Pogledajmo kako su se ovi misteriji odražavali prema vani. Kao primjer uzet ćemo sedmerostruku građu prirode i čovjeka.
Prihvatimo li staro načelo da je čovjek ključ prirode – kako ispravno tvrdi Protagorin aforizam: "Čovjek je mjera svih stvari". – počet ćemo koncepcijom škole iz Tebe o ustrojstvu čovjeka.
Iz teksta, najčešće spominjanog kao Knjiga mrtvih (zato što je pronađen zajedno s mumijama, na freskama, ovojima od lanenog platna i papirusima), iako bi ispravniji naziv bio Knjiga tajnog boravišta, reproducirali smo kasniju, ali čišću verziju Papirusa Ani, koji je na sreću bio sačuvan i kasnije raskošno izložen u Britanskom muzeju.
Središnje mjesto na njemu zauzima vaga, dok iza nje bog Anubis s glavom šakala, čuvar i zaštitnik mrtvih, važe srce pokojnika, kako bi ispitao da li je ono lagano poput pera Maat – pravde, koje se nalazi na drugoj plitici vage. Posve desno vidimo boga Thota koji predstavlja univerzalni zakon, mudrost i umijeće liječenja živih i mrtvih, u liku čovjeka s glavom ptice ibis. On na obojenoj daščici običnim kistom zapisuje pojedinosti suđenja. Pokraj njega je Čudovište-koje-proždire-srca, a predstavlja kaos u koji upadaju zli. Posve lijevo, lik žene sa sistrumom Izide, boginje Majke, prati drugi lik koji simbolizira duh onoga koji stoji pred sudom i koji je, u svojem najčišćem obliku, jednak samim bogovima.

Papirus Ani
Vaganje srca. Papirus Ani, XIX. dinastija

Nastavit ćemo sada s opisom različitih dijelova koji čine čovjeka, a prikazani su na papirusu gotovo školskom jasnoćom.

1) Neposredno ispod lijevog kraka vage može se vidjeti četverokutni kamen, koji je zapravo spljoštena kocka okrunjena samo ljudskom glavom. To je CHAT ili KHAT, tvar fizičkog tijela koja je za života bila okrunjena glavom ili inteligencijom, što joj je davalo ljudski izgled. Ona je nepokretan, običan komad materije, «cigla» u univerzumu kamo se u ovom obliku vraća, poput sirovog materijala koji je nekoć imao ljudski izgled. To je kamena kocka, čiji je opis stigao do alkemičara u doba europske renesanse kao jedan od njihovih ključeva.

2) Žice koje vise iz krajnjeg lijevog kraka osnog križa oblikuju trokut iznad plitice na kojoj vidimo crveni vrč ili srce. Ono predstavlja vitalnu energiju koja pokreće fizičko tijelo ili, jednostavno, život koji je pokojnik preživio. Jedno od nekoliko njegovih imena je ANKH, što također odgovara nazivu ključ života, a predočen je likom čovjeka s obrnutim trokutom umjesto glave, koji je ponekad obojen crveno da bi se pojačao dojam vratiju koja povezuju vidljivo i nevidljivo.

3) Između ranije spomenute plitice sa srcem i vertikalne osi vage vidimo lik dvojnika KA, sjedište osjećaja, nositelja duha, načinjenog prema slici duha; a KA za uzvrat daje svoj oblik fizičkom tijelu tijekom života. On je u pokretu jer može hodati, može se kretati uokolo poput svijetlećeg duha i čak može svjedočiti u ime samog čovjeka kada ovaj zahtijeva pravdu. On se pojavljuje pred bogovima, a također i pred ljudima onda kada njegove vrline nisu dostatne da dosegne nebeske staze te je osuđen da neko vrijeme luta zemljom. Uskoro ćemo vidjeti kakve su se mjere poduzimale kako bi se lutanje spriječilo.

4 i 5) Par ženskih likova koji, između ostalih, nose imena AB i BA. NA papirusu su smješteni lijevo od plitice sa srcem. Obično je jedan lik prikazan gol, a drugi odjeven, ili je jedan u vrlo jednostavnoj odjeći, a drugi u bogato izvezenoj. Oni predstavljaju dva dijela ljudskog uma: jedan viši, očišćen od ispraznosti, a drugi niži, u bliskoj vezi s bezbroj manifestiranih oblika. AB je onaj dio te složene strukture od kojeg potječu ideje – želje, sjedište lukavosti i sebičnog razmišljanja. BA je, nasuprot tome, sjedište čistih ideja koje se mogu izdići iznad svega što pripada zemaljskom svijetu. Na nivou ljudske neznatnosti on prima višu svjetlost. On je mentalno Ja, svijest o individualnom bitku. Ljudska ih nesavršenost još uvijek drži zajedno, jedno uz drugo, poput sestara blizanki. BA je skriveno mjesto, odaja u kojoj se čeka duhovno uskrsnuće.

6) Ovo duhovno uskrsnuće predstavljeno je u liku ptice – na tebanskim slikama to je kombinacija lastavice i sokola – s ljudskom glavom. U Memfisu je prikazivano kao Feniks ili ptica uskrsnuća. Jedno od njenih imena u Tebi je AKHU ili CHEYBI, a simbolizira intuiciju o svetim stvarima. Prema jednom ključu to je duša, sjajni duhovni dio koji je uzrok bijele magije, čuda i svetih djela. Posjeduje svojstvo, kako vidimo iz papirusa, da se može smjestiti na vrhu konkretnih stvari, a također zbog svoje ptičje prirode, vinuti se i poletjeti k visinama druge zemlje, magičnog kvadrata osvijetljenog Amonom ili Duhovnim svjetlom. Ta Druga zemlja je Boravište blaženih, Amen-Ti, doslovno Amonova zemlja, odnosno, točnije, Amonovova domovina ili Velika Amonova kuća, savršena i postojana.

7) Konačno, tu je veliki lik na lijevoj strani, ispred prikaza Velike majke u obliku Izide: to je ozirificirani Duh, ATMU ili SAHU. To je čovjek koji može vratiti svoj izgubljeni božanski lik, postati Oziris-Ani, Bog-Čovjek. To je najviši misterij, duhovni uzrok čovjeka samog. To je onaj dio čovjeka koji ostaje nepromijenjen kroz sve reinkarnacije i različite oblike koje mora usvojiti jer ga na to obavezuje prirodna magija tijekom njegovog ljudskog i kozmičkog putovanja.

Na višoj razini vidimo nekoliko bogova koji sjede na svojim kockama i drže svoja obilježja. Svaki ima UAS ili štap, uz čiju pomoć se kreću kroz nevidljivi svijet koji ljudi doživljavaju kao tamu. Ovaj štap predstavlja obilježje koje se vezuje uz Anubisa i na vrhu završava pojednostavljenim likom njegove glave. Njegov donji kraj grana se u dva dijela, predstavljajući stopala guske koja mogu hodati po glibu i nadvladavati blato kaosa, neprijatelje, potrebu za hranom.
U Tebi, kao i cijelom Egiptu, ovih sedam načela zastupljeno je u općim značajkama hramova."


JAL "Teba"